jesen2017

 

Podmienky používania týchto stránok

1. Registrácia používateľov na týchto stránkach nie je povinná. Registrovaný používateľ však má k dispozícii viac možností, ako neregistrovaný používateľ (napr. prístup k väčšiemu množstvu článkov).

2. Informácie poskytnuté počas registrácie sú použité len pre účely správy tohto servra a prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám (okrem oprávnených požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní).

3. Používateľ aj prevádzkovateľ súhlasia s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ide predovšetkým o ukladanie osobných údajov a ich použitie - viď. bod 2 týchto pravidiel).

4. Obmedzený okruh údajov (adresa bydliska, dátum narodenia) môže byť použitý na uzavretie hromadného poistenia v prípade prihlásenia registrovaného používateľa na organizované podujatie prostredníctvom tohto webu.

5. Registrovaný používateľ má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie svojej registrácie na serveri. V prípade takejto žiadosti budú všetky osobné údaje používateľa odstránené.

6. Registrácia môže byť automaticky zrušená a údaje odstránené v prípade, že používateľ porušuje podmienky používania servera alebo platnú legislatívu.

7. Registrovaný používateľ registráciou na tomto webe súhlasí s tým, že sa nebude správať v rozpore so všeobecne platnou legislatívou Slovenskej republiky, Českej republiky a Európskej únie. Predovšetkým nesmie:

   • používať vulgárne výrazy alebo slovné spojenia, ktoré sú v rozpore s morálkou a dobrými mravmi (predovšetkým v diskusnom fóre),
   • propagovať násilie a/lebo podnecovať rasovú, národnostnú, politickú a inú neznášanlivosť,
   • propagovať vojnu alebo neľudské správanie,
   • propagovať tabakové výrobky, alkohol, alkoholické výrobky, alkoholizmus alebo iné návikové látky,
   • propagovať pornografiu,
   • propagovať politický režim alebo politickú stranu,
   • podnecovať k porušovaniu platných zákonov,
   • robiť skrytú alebo otvorenú reklamu tretím subjektom,
   • ohrozovať psychický, morálny alebo fyzický vývin maloletých a/lebo narúšať ich duševné zdravie,
   • uvádzať zavádzajúce a/lebo neoverené údaje.

8. Registrácia na web www.zalesaci.org je bezplatná. Keďže však prevádzka niečo stojí, môže byť používateľ občasným informatívnym mailom informovaný/požiadaný o drobný príspevok, ktorý bude riadne vyúčtovaný a uverejnený na tomto webe. Akékoľvek podporné príspevky je možné posielať kliknutím na tlačidlo Podpor nás, resp. odkonzultovaný prostredníctvom kontaktnej adresy podpora @ zalesaci.org.

9. Registrovaní používatelia počas registrácie môžu vysloviť súhlas s dostávaním občasných informatívnych emailov. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom nastavení v osobnom profile používateľa.

10. Registrovaný používateľ môže počas registrácie požiadať o vytvorenie emailovej adresy v tvare meno @ zalesaci.org. Súhlasom s týmito podmienkami užívateľ berie na vedomie, že počet takýchto adries je obmedzený a žiadosť mu môže byť zamietnutá, resp. používateľovi bude ponúknutý alias. Zároveň používateľ v prípade vytvorenia mailovej adresy súhlasí s tým, že pri používaní mailu nebude porušovať tieto podmienky a nebude emailovú adresu zneužívať. V prípade porušenia podmienok bude adresa používateľovi odobraná, príp. použivateľovi bude zablokovaný prístup aj k týmto stránkam. Používatelia priespievajúci na chod týchto stránok majú v poskytovaní tejto služy prednosť pred ostatnými používateľmi.

11. Server umožňuje používateľom pridávať články. Tieto články musia byť venované tematike tohto webu. Požívateľ, ktorý takýto článok pridá, súhlasí s tým, aby bol ešte pred uverejnením skontrolovaný (predovšetkým obsahovo). Pridaný obsah nesmie byť v rozpore s týmito pravidlami, dobrými mravmi a legislatívou. Zároveň pridaním článku vyhlasuje, že vlastní autorské práva na text a prípadné fotografie (alebo má súhlas autora). Pridaním článku používateľove autorské práva ostávajú zachované. Pridanie článku alebo fotografie nie je honorované.

12. Tieto webstránky sú spravované podľa najlepšieho vedomia a svedomia a hostované na serveroch s 99,9% dostupnosťou. Negarantujeme však 100% dostupnosť stránok, prípadne mailových služieb a neručíme za akékoľvek spôsobené škody.

13. Za škody spôsobené používateľmi počas používania týchto stránok alebo emailových adries zodpovedajú priamo používatelia, ktorí ich spôsobili. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhaj a napíš na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.