jesen2017

 

O nás

Zálesák je samostatnou, nešportovou, nepolitickou, dobrovoľnou organizáciou záujemcov o všestrannú činnosť v prírode. Vznik Zálesáka siaha do minulého storočia, do vtedajšieho Československa. V dnešnej dobe sa tak Zálesák stal medzinárodnou organizáciou, ktorá združuje Český kmeň zálesákov a Slovenský kmeň Zálesákov.

Zálesák je dobrovoľná organizácia pre členov od šiestich rokov, horná hranica nie je obmedzená. Máme svoj štatút, výchvono-výcvikový program, na základe ktorého sa deti a mládež zábavnou formou naučia veľa potrebných vedomostí a schopností, ktoré v ďalšom živote často využijú. Snažíme sa v mladých ľuďoch rozvíjať všeľudské hodnoty v súlade so zásadami humanity, demokracie a vlastenectva. Nenásilne vedieme deti a mládež k posilňovaniu telesnej zdatnosti, k otužovaniu, k psychickej odoslnosti, k odvahe a samostatnosti, k prehlbovaniu všeobecných znalostí, schopností aj správnych návykov a to nielen pre dokonalejšie zabezpečovanie spoločnosti, ale aj pre praktickú potrebu života jedinca. Zastávame názor, že výchova k mieru a ochrane prírody je výchovou k prežitiu ľudstva.

Chceme prispieť mladým ľuďom k vytváraniu priestoru na formovanie ich žiadúcich koníčkov a pomáhať im v rozvíjaní rôznorodých foriem oddychu v zdravom prostredí. Snažíme sa ich viesť k vhodnému využívaniu voľného času v zhode s osobnými aj celospoločenskými záujmami, aby prirodzená túžba mladosti po originalite, romantike, kráse a dobrodružstve nebola znehodnocovaná činmi vychádzajúcimi z bezradnosti a nudy.

 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála